AMAR rury, ogrzewanie, ogrzewacze, wodociągi, pompy
   Amar Strona główna | Amar Napisz do nas
AMAR rury, ogrzewanie, ogrzewacze, wodociągi, pompy
Lp. Nazwa zadania Inwestor Okres realizacji
1 Rozbiórka budynków przy ul. Dolnej Panny Marii 29, 29A. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 1998r.-1999r.
2 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalistej w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 1999r.
3 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skalistej w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 1999r.
4 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Firlejowskiej w Lublinie . Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków ul. Jezuicka 4 Lublin 1999r.-2000 r.
5 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w Lublinie. Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków ul. Jezuicka 4 Lublin 1999 r.
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 1999 r.
7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sławin w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 1999 r.
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzanckiej, odwodnienie terenu, 2 przepompownie ścieków. Urząd Gminy Zakrzówek 23-213 Zakrzówek 2000 r.
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świętochowskiego w Lublinie. Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków ul. Jezuicka 4 Lublin 2000 r.
10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 2000 r.
11 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gierymskiego w Lublinie. Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków ul. Jezuicka 4 Lublin 2000 r.
12 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Głuskiej w Lublinie. GALADOM S.A. 20-301 Lublin ul. Fabryczna 2 2000 r.
13 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Strumykowej w Lublinie. PBI "TORGAN" Sp. z o.o. Lublin, ul. Żulińskiego 9 2000 r.
14 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwozowej w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 2001 r.
15 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laury w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 2001 r.
16 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhofa w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 2001 r.
17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżyńskiego w Lublinie. Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" 20-706 Lublin ul. Śnieżyńskiego 10 2001 r.
18 Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemcach – Etap II. Urząd Gminy Niemce 21-025 Niemce ul. Lubelska 121 2001 r.
19 Budowa kolektora deszczowego w ul. Spokojnej, Czechowskiej w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2001 r.
20 Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do Centrum logistycznego „ELDORADO” w Lublinie. PB KONSBUD w Lublinie Sp. z o.o. 20-445 Lublin 2001 r.
21 Budowa sieci wodociągowej do budynków Nr 7 i 9 przy ul. Wolskiej w Lublinie . Zarząd Nieruchomości Komunalnych 20-112 Lublin ul. Grodzka 12 2001 r.
22 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupińskiej, Wandy, Wiślan w Lublinie. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 2001-2002 r.
23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Markuszowie Etap II i III. Urząd Gminy Markuszów 24-173 Markuszów 2002 r.
24 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Poligon w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2002 r.
25 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bużan, Lędzian, Sobótki, Wołynia – osiedle Szerokie w Lublinie (I Etap). Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. ul. Narutowicza 56A Lublin 2002-2004 r.
26 Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Łęcznej Etap II. Urząd Miasta Łęczna 21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5 2001-2003 r.
27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laury, Izoldy i Filona w Lublinie. PBI "TORGAN" Sp. z o.o. Lublin, ul. Żulińskiego 9 2003 r.
28 Rozbiórka budynku przy ul. Ruskiej 7 w Lublinie. Zarząd Nieruchomości Komunalnych 20-112 Lublin ul. Grodzka 12 2003 r.
29 Przebudowa przyłącza sieci wodociągowej do budynków nr 30 i 32 oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do budynku nr 30 przy ul. Gospodarczej w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2003 r.
30 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pancerniaków w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2003-2004 r.
31 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2003-2004 r.
32 Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w obiekcie TESCO w Lublinie. STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. Brechta 7 2003-2004 r.
33 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Niemce (etap IV). Gmina Niemce 21-025 Niemce ul. Lubelska 121 2004 r.
34 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Górna Kolejowa w Puławach w ulicach : Kolejowej, Świgosta, Ostrowskiego, Kosmali, Hollakowej i Amborskiego. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2004 r.
35 Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Łęcznej – Etap III. Urząd Miasta Łęczna 21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5 2004 r.
36 Budowa kolektora sanitarnego „K” odc III z rur GRP oraz kanału sanitarnego w Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. PBI "TORGAN" Sp. z o.o. Lublin, ul. Żulińskiego 9 2004r. - 2005r.
37 Budowa kolektora deszczowego dla osiedla Rudnik Bursaki, odc. II z rur GRP. PBI "TORGAN" Sp. z o.o. Lublin, ul. Żulińskiego 9 2004r. - 2005r.
38 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Firlejowskiej w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2004 r.
39 Budowa kolektora deszczowego z rur PE-HD w ul. Sikorskiego w Zamościu. Miasto Zamość 22-400 Zamość Rynek Wielki 13 2004 r.
40 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Abelarda w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2004-2005 r.
41 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudnickiej i Oliwkowej w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2004-2005 r.
42 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krężnickiej w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2004-2005 r.
43 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Krępieckiej w Świdniku. Gmina Miejska Świdnik ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 21-047 Świdnik 2004-2005 r.
44 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2005 r.
45 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2005 r.
46 Budowa kanalizacji deszczowej D-1 w ul. Kolejowej w Puławach. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2005 r.
47 Rozbiórka budynku przy ul. Wojennej 5 w Lublinie. Zarząd Nieruchomości Komunalnych 20-112 Lublin ul. Grodzka 12 2005 r.
48 Rozbiórka budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 13 w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2005 r.
49 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz z budynkiem pompowni dla Siennicy Królewskiej , Różanej i Dużej. Urząd Gminy Siennica Różana 2005 r.
50 Wykonanie rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe do rzeki Bystrzycy przy ul. Świdnickiej w Lublinie. PBI "TORGAN" Sp. z o.o. Lublin, ul. Żulińskiego 9 2005 r.
51 Budowa drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni wód opadowych, budowa ogrodzenia z siatki oraz nasypu ul. Świdnicka w Lublinie. PBI "TORGAN" Sp. z o.o. Lublin, ul. Żulińskiego 9 2005 r.
52 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Długiej w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2005 r.
53 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci sanitarnej z przyłączami w ul. Miłej w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2005 r.
54 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej i Lubelskiej w Kraśniku. Gmina Miejska Kraśnik 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84 2005 r.
55 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej na odcinku od istniejącej sieci na wysokości posesji nr 32 do posesji nr 34 w Lublinie. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2005r.
56 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do oczyszczalni ścieków w Kraśniku. KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku 23-210 Kraśnik ul. Sikorskiego 22 2005-2006 r.
57 Budowa kanalizacji deszczowej w Biłgoraju Etap -I. Miasto Biłgoraj 23-400 Biłgoraj Plac Wolności 16 2005-2006 r.
58 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach w ul: Górnej, Zienkiewicza, Amborskiego, Kędzierskiej, Hollakowej, Dryi, Szalkiewiczowej, Szubertowskiego oraz drogach: 073-074 KD, 076-077 KD, 078 KD, 080 KD, 083 KD. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2005r. - 2006r.
59 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach w ulicach: Kolejowej, Hollakowej, Dryi i drodze 083KD. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2005-2006 r.
60 Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej do nowo budowanego obiektu CENTRUM PLAZA w Lublinie. STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. Brechta 7 2005-2007 r.
61 Wykonanie zbiornika retencyjnego w Elizówce dla wód z kanału deszczowego w Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie i odcinka drogi krajowej Nr 19 wraz z przebudową energetycznych linii kablowych SN. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2005-2006 r.
62 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oś. Mokradki w Puławach. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2006 r.
63 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zarzecze w Puławach. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2006r.
64 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Górna –Kolejowa w Puławach w ulicach: F. Pałki, 19KL, 018KD. Urząd Miasta Puławy 24-100 Puławy ul. Lubelska 5 2006r.
65 Zagospodarowanie terenu wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy zabytkowej oficynie Pałacowej w Gardzienicach. Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 20-112 Lublin ul. Grodzka 5 2006r.
66 Wykonanie wodociągu na odcinku od istniejącej sieci fi 200 w ul. Choiny w Lublinie do granicy działki nr 40/2 i kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S rewizyjnej na istniejącym kanale fi 200 w ul. Choiny do granicy działki nr 40/2. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2006r.
67 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II w Lublinie na odcinku od ul. Szafirowej w kierunku Al. Kraśnickiej. Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2006r.
68 Odnowa nawierzchni drogi krajowej Nr 19 odcinek Kraśnik-Janów Lubelski od km 358+200 do km 360+200. Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
Spółka Akcyjna w Kraśniku 23-200 Kraśnik
ul. Kolejowa 6

2006r.
69 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica Oleśnica – Połaniec od km 6+500 do km 15+470 (teren gminy Oleśnica). Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
Spółka Akcyjna w Kraśniku 23-200 Kraśnik
ul. Kolejowa 6

2006r.
70 Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice. Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
Spółka Akcyjna w Kraśniku 23-200 Kraśnik
ul. Kolejowa 6
2006r.
71 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Walecznych, Jarzębinowa, Śliwkowa, Owocowa, Barwinkowa, Kruszynowa, Rumiankowa w Lublinie Urząd Miasta Lublin 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14 2006r. - 2007r.
72 Budowa schroniska dla Bezdomnych psów i kotów oraz Zaplecza psów służbowych i Laboratorium Kryminalistyki KWP w Lublinie. Warbud SA Region Wschód
20-803 Lublin Al. Warszawska 49
2006r. - 2007r.
73 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatów Polnych w Zamościu. Miasto Zamość 22-400 Zamość Rynek Wielki 13 2007r.
74 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w Zakrzówku przy ul. Kościuszki, Wojtowicza oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul. Sienkiewicza. Urząd Gminy Zakrzówek 23-213 Zakrzówek 2007r.
75 Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I w Różańcu Pierwszym – zadanie 3. Gmina Tarnogród 23-420 Tarnoród ul. Kościuszki 5 2007r.
76 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. I Armii Wojska Polskiego w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2007r.
77 Wykonanie nawierzchni i odwodnienia placu magazynowego Zakładu Ceramiki Budowlanej w Bogdance. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 21-013 Puchaczów 2007r.
78 Budowa i przebudowa dróg w Lubartowie wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części miasta. Urząd Miasta
Lubartów
21-100 Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
2007r.
79 Przebudowa ulic Dwernickiego i Wysockiego w Puławach wraz z budową fragmentów kanalizacji deszczowej. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2007r.
80 Budowa stacji kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Kajetanach oraz rozbudowa stacji podciśnieniowej SP1 i dwa przejścia przewodami kanalizacji podciśnieniowej pod droga krajową Nr 8 w Nadarzynie. Gmina Nadarzyn 05-830 Nadarzyn ul. Mszczonowska 19 2007r. - 2008r.
81 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w os. Górna Niwa - (ulice w kierunku ul. Saperów Kaniowskich od ul. Kopernika) w Puławach. MPWiK Wodociagi Puławskie Sp. z o.o. 24-100 Puławy ul. Skowieszyńska 51 2007r. - 2008r.
82 Budowa kolektora sanitarnego "A" (od ul. Powiśle do granic miasta) w Puławach. MPWiK Wodociagi Puławskie Sp. z o.o. 24-100 Puławy ul. Skowieszyńska 51 2007r. - 2009r.
83 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Nadarzynie. Gmina Nadarzyn 05-830 Nadarzyn ul. Mszczonowska 19 2008r.
84 Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Nałkowskich w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2008r.
85 Budowa sieci wodociagowej w rejonie odlewni przy ul. Grygowej w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2008r.
86 Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Zawilcowej w Lublinie. MPWiK Sp. z o.o. 20-407 Lublin al. J.Piłsudskiego 15 2008r.
87 Remont drogi na odcinku A-B-C-D do bramy wjazdowej na plac składowy węgla ob.. 18.1 oraz odcinka B-K do bramy wjazdowej na plac składowy sortymentów grubych obiekt 17.1. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 21-013 Puchaczów 2008r.
88 Budowa drogi z parkingiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Mokrej w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2008r.
89 Budowa sieci ulic w osiedlu Adampol w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, sanitarna, oświetlenie) - ul. Kasztanowa - (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Cichej). Gmina Miejska Świdnik ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 21-047 Świdnik 2008r.
90 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lubelskiej w Lubartowie. Daldehog Poland Sp. z o.o. Sękocin Nowy ul. Leszczynowa 6a 05-090 Raszyn 2008r.
91 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i ukształtowanie terenu (makroniwelacja) w pasie drogowym ul. Sosnowej w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2008r.
92 Remont kanałów deszczowych w ul. Dęblinskiej w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2008r.
93 Przebudowa ciągu pieszego ze ścieżką rowerową pomiędzy Halą Sportową a Międzyosiedlowym Pasem Zieleni i skweru przy ul. Polnej w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2008r.
94 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Szamoty i Kajetany. Gmina Nadarzyn 05-830 Nadarzyn ul. Mszczonowska 19 2008r. - 2009r.
95 Realizacja projektu uspokojenia ruchu drogowego p.n. "Miasteczko holenderskie" w os. Włostowice w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2008r. - 2009r.
96 Budowa drogi w ul. Platanowej na odcinku od ul. Skalistej do wysokości posesji nr 10, ul. Jabłoniowej i ul. Osikowej w Lublinie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Platanowej, Jabłoniowej i Osikowej w Lublinie. Gmina Miasto Lublin 20-950 Lublin Pl. Łokietka 1 2008r. - 2009r.
97 Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Kopernika w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2009r.
98 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzywda gm. Krzywda. Gmina Krzywda 21-470 Krzywda ul.Żelechowska 24 B 2009r.
99 Utwardzenie dna wąwozów. Gmina Kazimierz Dolny 24-120 Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5 2009r.
100 Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Kopernika w Puławach. Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego83 2009r.
101 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I. Gmina Ludwin 21-075 Ludwin Ludwin 51A 2009r. - 2010r.
102 Budowa dwóch parkingów na terenie Górnego Ogrodu dla IUNG-PIB w Puławach. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8 2009r. - 2010r.
103 Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Warbud SA Region Wschód
20-803 Lublin Al. Warszawska 49
2009r. - 2010r.
104 Budowa ul. Hryniewicza (odcinek od kościoła NMPMK do Al. NSZZ
Solidarność), ul. Cisowej, ul. Cedrowej, ul. Cyprysowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.
Gmina Miejska Świdnik ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 21-047 Świdnik 2009r. - 2010r.
105 Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie. URZĄD MIASTA KRASNYSTAW 22-300 Krasnystaw Plac3-go Maja29 2010r.
106 Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku gospodarczego przy ulicy Lubartowskiej 49 w Lublinie. Zarząd Nieruchomości Komunalnych 20-112 Lublin ul. Grodzka 12 2010r.
107 Wykonanie robót rozbiórkowych budynków biurowo- magazynowych , budynku agregatorni, parterowego kiosku i muru ogrodzeniowego usytuowanych na działce nr 22/1 położonej przy ulicy 3-go Maja 5 w Lublinie – Przebudowa ul. 3-go Maja 5 i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie. Gmina Miasto Lublin 20-950 Lublin Pl. Łokietka 1 2010r.
108 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II, Zadanie 2. Urząd Gminy Trawniki 21-044 Trawniki 605 2010r. -2011r.
109 Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.=350 m3/d i kanalizacji sanitarnej w Wolicy. Gmina Nadarzyn 05-830 Nadarzyn ul. Mszczonowska 19 2010r. - 2011r.
110 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Gołąb. Gmina Puławy 24-100 Puławy ul. Dęblińska 4 2010r. - 2011r.
111 Budowa kanalizacji podciśnieniowej w miejscowościach Korytów i Korytów A w gminie Radziejowice Urząd Gminy Radziejowice 96-325 Radziejowice ul. Kubickiego 10 2011r. - 2012r.
112 Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada Gmina Niedźwiada 21-104 Niedźwiada Niedźwiada 43 2011r. - 2012r.
113 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej i ul. Rudnickiej w Lublinie Gmina Miasto Lublin 20-950 Lublin Pl. Łokietka 1 2011r. - 2012r.
114 Budowa odcinka kolektora wód deszczowych w rejonie os. Brzeziny I" w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" Gmina Miejska Świdnik 21-047 Świdnik ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 2012r.
113 Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.=350 m3/d i kanalizacji sanitarnej w Wolicy. Gmina Nadarzyn 05-830 Nadarzyn ul. Mszczonowska 19 2010r. - w trakcie realizacji
-->
---Wazna informacja!!!!---
Uprzejmie inforujemy, ze zostala rozpoczeta procedura likwidacji Spolki majaca na celu zaspokojenie wierzycieli Spolki w jak najwiekszym stopniu.
Aktualnie prowadzone sa czynnosci restrukturyzacyjne, o ktorych zainteresowani sa powiadamiani odrebnymi pismami.
Wiecej inforamcji w biurze lub pod numerem telefonu Spolki
AMAR © 2006-10. All Rights Reserved. Projekt i pozycjonowanie: Agencja Interaktywna RedPapaya